Şiir Defteri

Gazel Senin gibi güzelim bî-vefâ mı var yokdur Cihânda itmediğin bir cefâ mı var yokdur Misâl-i şâne...