Editörden / Harca(n)mak

Mirasyedilik edebiyatın baskın figürlerinden biriydi. İyice eskimiş ama yine de bir zamanlar usta bir terzinin elinden çıktığı belli olan...

Laedri / Eski Vezir

Bir vezir her nedense görevinden atıldı Kaftanını çıkardı dervişlere katıldı Dergâh hayatı ona yeni ufuklar açtı Sohbet muhabbet zikir...

Fatih Öz / Beklediğim

İskelenin köşesindeki kafeteryada, buğulu pencerelerden birinin önündeki ahşap masada oturuyorlardı. İskeleye yanaşan vapurun ışığı, beyaz masa...

Şiir Defteri

Gazel Senin gibi güzelim bî-vefâ mı var yokdur Cihânda itmediğin bir cefâ mı var yokdur Misâl-i şâne eğer çâk çâk olur sende Kemend-i...