Editörden / Harca(n)mak

Mirasyedilik edebiyatın baskın figürlerinden biriydi. İyice eskimiş ama yine de bir zamanlar usta bir terzinin elinden çıktığı belli olan...

Laedri / Eski Vezir

Bir vezir her nedense görevinden atıldı Kaftanını çıkardı dervişlere katıldı Dergâh hayatı ona yeni ufuklar açtı Sohbet muhabbet zikir...

Fatih Öz / Beklediğim

İskelenin köşesindeki kafeteryada, buğulu pencerelerden birinin önündeki ahşap masada oturuyorlardı. İskeleye yanaşan vapurun ışığı, beyaz masa...
Sayfa 1 / 2