Sultanî Sevda / M. Cahid Hocaoğlu

 

İnsan bir şehre âşık olabilir mi? Olursa nasıl olur ve bu aşkı nasıl dile getirir, getirmelidir? Öyle sokak duvarlarına karalanan “Ali Ayşe’yi seviyor” cinsinden bir dile getirme, ilân etme değil; bir şehri sevmek, “yalnız benim olsun” diyen hodgâm bir sevgi olamaz elbette. Öyle anlatılmalı ki duyanlar da sevmeli, âşık olmalı; hattâ görmese de, görme imkânı, ümidi olmasa da sevdâlanmalı. Çünkü aşkı maddeye irca etmek behimîyettir, öldürmektir.

 

Devamını Oku