Şiir Defteri

Gazel

Senin gibi güzelim bî-vefâ mı var yokdur
Cihânda itmediğin bir cefâ mı var yokdur

Misâl-i şâne eğer çâk çâk olur sende
Kemend-i turreden ey dil rehâ mı vâr yokdur

‘Alâ-cihân-ı ‘âlemde haste-i ‘aşka
Misâl şerbet-i vuslat devâ mı var yokdur

Hezâr hacâlet ile nakd-i cândan gayri
Kumâş-ı hüsnüne yârin bahâ mı var yokdur

Cihânı ser-teser ey mâh cüstücû ile
Sana Şeref gibi bir mübtelâ mı var yokdur

Gazel

Güzelim bir senin gibi bivefa mı var, yoktur
Cihanda etmediğin bir cefa mı var, yoktur

Tarakla lime lime, dağılan saçlar gibiyim
Saçının bağından ey gönül, reha mı var, yoktur

Âlemin en yüce katmanında bile aşk hastasına
Vuslat şerbeti gibi bir deva mı var, yoktur

Bin utanç içindeyim, can nakdinden başka
Yârin güzellik kumaşına biçilecek paha mı var, yoktur

Cihanı baştanbaşa arasan ey sevgili
Sana Şeref gibi bir müptela mı var, yoktur