Artunç İskender / Perde

Aniden bir fırtına gelir dolar odaya
Pencereleri çarpar ve kapıları vurur
Beraber getirdiği çisil çisil bir yağmur
Döner çok beklemeden şarıl şarıl sağnağa

Toprağın sesi çıkmaz ne de itiraz eder
Zaten karşı çıkamaz verilen hiçbir şeye
Bizi de yutar bir gün daha yok mudur diye
Minik seller giderek büyür ve akar gider

Bazan mutfaktan gelir iştah açan kokular
Bazan aşina bir ses müphem kelimelerle
Sanki tekrarlar durur daha inmedi perde
Aldığın her nefesin durma tadını çıkar

Dile gelir gizlenmiş perde nakışlarında
Ne tadı var ki heyhat alınan nefeslerin
Belki hakkını vermek ama sığ ama derin
Nasılsa o imkân da tükenecek yakında