İbrahim Hanedanoğlu / Aynadan Akisler

Vahdet
Bir nasip almamışsan eğer “vahdet” aşından
Ruhunun farkı ne ki yıkık mezar taşından?

Hakikat
Yoklukta var olmanın bir sırrıdır hakikat
Hakka varabilmenin tek yolu var, itikat

Büyük Fetih
Ey bütün âlemleri fethe çalışan insan!
Kendini fethettiğin mukaddes gün ne zaman?

Son
Her sonun kaderini çizmiş ilahi kanun
“İnna lillahi ve inna ileyhi raciun”

Gel
Hak yolda iman gücü tanımaz hiçbir engel
Yeter ki sen coşarak gönülden taşarak gel

İnsan
Kâinat aynasında yansıyan hakikatsin
Sırrına erilmemiş eşrefi mahlukatsın

Muhtaç
Göklere boy salar da tohum çiçek ve ağaç
Bizim ruhlarımızsa gıdalarına muhtaç

Ölüm
Ruhların göçmesidir köhnemiş yapılardan
Ölüm ki bir geçiştir daracık kapılardan