Laedri / Ahmak İhtiyar


Musa aleyhisselam giderken Tur dağına
Bir ihtiyar çıkarak peygamberin yoluna

Dedi “Musa dur biraz; bir hacetim var senden
O mukaddes makama selam götür de benden

Hele bir sor bakalım nicedir benim sonum
Cennet mi Cehennem mi bir öğren ne olursun”

Musa içinden dedi “gene bulduk bir ahmak
Şimdi mümkün olsa da buradan uzaklaşsak”

Bir zamanlar kaçarken bir ahmaktan koşarak
Ümmetinden birisi sormuştu edip merak

“-Beni izle” demişti durup da beklemeden
Peşimde bir ahmak var ondan kaçıyorum ben”

Tur dağına varınca Rabbil Âlemîn sordu:
“-Yâ Musa biri sana ısmarladı bir soru?”

“-Rabbim benim halimi benden çok iyi bilir…”
“-Yâ Musa git haber ver o kulum cennetliktir”

Musa geri dönerken ihtiyar bekliyordu
“-Ne dedi, ne söyledi?” diye merakla sordu

Dağda gelen cevabı tekrarlayınca Musa
Adam itiraz etti: “-Bir yanlışlık var bunda

Benim çok günahım var “ve başladı saymaya
“-Ben bilemem kardeşim” dedi Hazreti Musa

“Ne dendiyse aktardım işte sen de duydun ya”
Ve gene uzaklaştı o ahmaktan hızlıca

Bir dahaki çıkışta Musa o Tur dağına
Rabbil Âlemîn dedi: “-Haber ver o kuluma

Onun ebedî yeri artık cehennemdedir
Yaşlılara rahmetim gençlerden ziyadedir

O yaşlıya etmişti tecelli Settar ismim
Saydığı günahları örtmüştüm gizlemiştim

Öyle sayıp dökünce seni de şahit etti
Günahların üstünden o örtü uçtu gitti”