İbrahim Hanedanoğlu / Aynadan Akisler III

-yanlışlar-
Yıllarca “yanlış”ları “doğru” bellemiş nesil
Nesillerin zihninden yanlışları gel de sil
05.09.2006-Salihli

-aldanış-
Dil, kültür, tarih yanlış, duygu düşünce yanlış
Daha kaç yıl sürecek bu uğursuz aldanış
05.09.2006-Salihli

-sen-
Kabul etmez ki seni ne toprak ne kefenin
Böyle giderse sonun Allahü a’lem senin
08.09.2006-Salihli

-ne bekler? –
Örf, adet, ananeler, yok olmuş gelenekler
Bu millet yeni gelen boş nesilden ne bekler?
10.09.2006-Salihli

-son an-
Gözlerdeki ışık renk ve hayaller silinir
Ve son anda nefesler tükenir, ses kesilir
05.10.2007-Salihli

-düşmüş-
Ruhlarda, fikirlerde, beyinlerde kargaşa
Kardeş kardeşe düşmüş, arkadaş arkadaşa
06.10.2007-Salihli

-vatan-
Vatan, millet, Sakarya nutukları atıyor
Vatansızlar vatanı parça, parça satıyor
10.10.2007-Salihli

-nedenler-
Ruhlar kaçıp gidince köhnemiş bedenlerden
Beyinler de zonklamış “niçin” ve “neden”lerden
12.10.2007-Salihli

-sefil-
Değişmiş duygularla madde, mânâ ve şekil
Hakikat alt üst olmuş baş rol oynuyor sefil!
15.10.2007-Salihli

-işlenmiş-
“Gerçek” diye “yalan”lar allı pullu söylenmiş
Zavallı dimağlarda nakış, nakış işlenmiş
16.10.2007-Salihli