Behlül Nuri Demircan / Dost Dediğin- 2

Senden haber beklemese
Çağırmadan da gelse
Sen etsen de bin vesvese
Seni terk etmese gerek

Bildiklerini öğretse
Olsa sana bir medrese
Ara vermeden derse
Sabrederek verse gerek

Yanlışlarını düzeltse
Bunu yalnızken yapsa
El içinde dostça dursa
Aşikâr etmese gerek

Nerde böyle insan deme
Evvela kendini dene
Bu hasletler var mı sende
Kul kendini bilse gerek