Şiir Defteri_Nedim

  1. Nâz olur dem-beste çeşm-i nîm-hâbından senin
    Şerm eder reng-i tebessüm la‘l-i nâbından senin

Nazın dili tutulur yarı uykulu bakışından senin
Tebessüm utancından kızarır lal dudağından senin

2.Açılır elbet nesîm-i nev-bahâr essin hele
Bend-i dil muhkem değil bend-i nikâbından senin

Bir bahar esintisi gelsin açılır elbet
Gönül bağım daha sağlam değil yaşmağından senin

3.Zâhidâ ma‘zûr tut cildinde sıklet var biraz
Gılzetin fehm olunur hacm-i kitâbından senin

Ey zahit! Kusura bakma şeklinde sıklet var biraz
Çirkinliğin anlaşılır şu kalın kitabından senin

4.Bezme bir dahı dönüp gelmek değildi niyyetin
Gitdiğin vakt anladım ömrüm şitâbından senin

Meclise dönüp gelmeyeceksin belli yoktur niyetin
Gittiğinde anladım aceleyle koşmandan senin

5.Zülf-i pür-çîninle hem-dûş oldu cânâ kad çeküp
Sünbül-i hâb-ı tegâfül câme-hâbından senin

Dağınık zülfünle aynı hizaya geldi ey sevgili kalkınca
Sümbül kirpiklerin yatağında şaşırmış gibi yapmandan senin

6. Çeh değil sîb-i zenahdânında yer kalmış Nedîm
Zahm-i engüşt-i nigâh-ı intihâbından senin

Çukur değil Nedim! Çenesindeki, izi kalmış
Parmak basar gibi diktiğin bakışlarından senin

Vezni: Fâilatün Fâilatün Fâilatün Fâilatün