Şiir Defteri / Cenani Dökmeci / Örseler

Karanlık gözlerde seyre düşeli
Beni bir yol kesen bakış örseler
Bastığı her yerde halı döşeli
Korkarım dizini nakış örseler

Her gören uğruna verir canını
Bugüne erenler anmaz yarını
Bir mermer top gibi omuzlarını
Tel tel saç dağıtış döküş örseler

Ne yandan bakınsam yoktur kusuru
Gülüşü dalgalı, bakışı duru
Lakin şu gönlüme dolan huzuru
Ne iştir… Bir kaş yıkış örseler

Ördüğü bayramlık sırma tel işi
Bir toy düğün olur çıkagelişi
Sezip yüzümdeki gizli gülüşü
Zulmeder bir dudak büküş örseler

Bir yufka yüreğe bu yar değilmiş
Yolunda set çeken dağlar değilmiş
Gördük her gendinden geçen ayılmış
Bizi de bir kadeh tokuş örseler

*