İbrahim Hanedanoğlu / Rubailer

yerimiz-
Mâdemki bu dünyâda misâfir gibiyiz
Bir gün bitecektir bu misâfirliğimiz.
Başlar yola çıkmak heyecânıyla sefer,
En son görünür bizlere gerçek yerimiz

-biliriz-
Sevdâları saklar nice yerler biliriz
Aşk uğruna ölmüş nice erler biliriz
Sevdikçe de sevdâ bizi aldatmada hep,
Dünyâda dönüşsüz ne seferler biliriz

-gamzen diye-
Hicran dolu andım seni geçtim neşeden
Kaldım yine sensiz, yine çıktım çileden.
Hasret dolu kalbimle bakıp gökyüzüne,
Gamzen diye yıldızları söktüm geceden’