Şiir Defteri / Şeyh Vasfi

Nazîre-i gazel-i Muallim Naci

 

Hüsnünün sanma cihân-ı hüsn içinde dengi var

Dil tenezzül eylemez her hûba nâm u nengi var

 

Parlıyor şimşek gibi çakdıkça sâkı gözlerim

İçtiğim peymâne-i şevkin ne parlak rengi var

 

Bûse isterken visâlinde reca eyler isem

Hiddet etme sevdiğim her bir sözün persengi var

 

Mâ-sive’l-mahbûba yol vermez saray-ı kalbimin

Aşk derler namına dehşetli bir serhengi var

 

Sözlerim kanun-i hikmettir benim anlarsanız

Dinleyin yâran sarîr-i hâmemin âhengi var


 

Günümüz Türkçesi

 Zannetme ki hüsnünün güzellik dünyasında eşi var
Gönül adı sanı var diye her güzele tenezzülü mü var

Parlıyor gözlerim aniden ortaya çıkınca saki
İçtiğim kadehin şevkinin ne parlak rengi var

Bir busecik isterken bir de visalin umudu varsa
Hiddet etme sevdiğim söylediğin sözlerin ağırlığı var

Gönlümün sarayı sevgiliden başkasına yol vermez
Adına aşk denen dehşetli bir yasakçı memuru var

Sözlerim hikmetin kanunudur anlarsanız
Dinleyin dostlar kalemden çıkan sesin bile ahengi var

———————————–

Kelimeler/ Tamlamalar

Tenezzül: Alçak gönüllülük, hoş gelmeyeni kabullenme
Hûb: güzel iyi
Nâm u neng: Adı sanı
Sâkî : Su şarap dağıtan,Allah nuru saçan
Visal: Kavuşma
Reca: ümit etmek arzu duymak
Perseng (parseng): Ağırlık, dara
Ma-sive’l-mahbub: sevgiliden başkası
Serheng: Yasakçı, vazifeli memur
Yârân: Dostlar
Sarir-i hâme: kalem cızırtısı
Âhenk: Uyum

 


Yayına Hazırlayan / Müzeyyen Ağrıkan Muradoğlu