Şiir Defteri

 

SEBİLÜRREŞAD CİLD II SAYI 27

Gazel

Niye geldin bu harabata bu sevda ne için?

Savurur gönlümü harman gibi bir dane için

 

Jale-i eşk ile çıkmış şu siyeh topraktan

Dönerim serbeheva ortada bir lâne için

 

Esme ey sarsar-ı gam kesme bu feyyaz emeli

Belki bir tohm olurum ben de bu virane için

 

Saklarım sinede bir hayli emanatım var

Titriyor her biri bir buse-i şahane için

 

İstemem badeyi peymaneyi kır dök saki!

Sade ruyun dediler neşve bu meyhane için

 

Beni güldürmeyecektin neye güldün geçtin

Yok mudur handede bir nükte bu divane için

 

Gerçi bigânesidir Hamdi o dilber nigehin

Beslemezler mi fakat dilberi bigâne için?

 

Elmalılı Hamdi

 

 

Harabat: Harabeler. Viraneler. Meyhaneler

Jale-i eşk: Gözyaşı çiği; çiğ tanesine benzeyen gözyaşı

Ser be heva: Başı havada, başı yukarda

Lâne: Yuva

Sarsar-ı gam: Keder fırtınası

Feyyaz: Çok feyz veren. Çok bereket ve bolluk veren

Tohm: Tohum

Emanat: Emanetler

Ruy: Yüz

Bigâne: Yabancı, el

Nigeh: Bakış, bakma, nazar