Behlül Nuri Demircan / Ne Olur

Ne Olur

 

Gönderenin adıyla kâinatı saran nur

Senin ismin de dâim o isimle okunur

Sensiz güneşler doğmaz sensiz denizler kurur

Sen zindanlara umut sen kuraklığa yağmur

Azad et bu mahkûmu yeşertiver ne olur

 

Kervan yürüdü gitti ben kalakaldım burda

Düşman ateşi durmaz gedikler açar surda

Yem etme ne olursun beni kuşa ve kurda

Ben de sendenim işte damganı bana da vur

Beni de kervanına al katıver ne olur

 

Ayak izini bulsam sürebilsem yüzümü

Sevda karanlığında açabilsem gözümü

Bu Yusufun sabrı mı Züleyhanın sözü mü

Böyle çâresiz seven hem suçlu hem de mağrur

Affet bu biçareyi affediver ne olur

 

Senin şefaatin hak senin her duan makbul

Sen padişah sen sultan bense kapında bir kul

Yüzü kara eli boş hor ve sefil hem yoksul

Her emrin baş üstüne yeter ki lûtfet buyur

Sonsuz cömertliğinle donatıver ne olur

 

Sensin yarama ilâç sensin derdime derman

Bense seni sevenim senden şefaat uman

Günahkâr ümmetine merhametin bir umman

Bu boynu bükük sâil gelmiş kapında durur

Buna da bir katrecik lûtfediver ne olur

 

Hasretin yüreğime mızraklar gibi vurur

Bir onulmaz yara da şu doymaz nefsime vur

Ziyade debelendim her yanım balçık çamur

O merhamet deryana kulağımdan tut savur

Kirimi ve pasımı akıtıver ne olur

 

Sen ilmin ülkesisin ben cehlin kuyusunda

Sen ebeden hayatta ben mezar uykusunda

Çöreklenmiş kalmışım gafletin büyüsünde

Böyle kara cahili elbet âlim okutur

Bana da hakikati okutuver ne olur

 

Azad et bu mahkûmu yeşertiver ne olur

Beni de kervanına al katıver ne olur

Affet bu biçareyi affediver ne olur

Bu kuluna şefaat lûtfediver ne olur

Beni de ümmetliğe kabul buyur ne olur

 

Behlül Nuri Demircan