Artunç İskender / Bir Demet Kır Çiçeği

Eksilmez bu dünyanın ne dervişi ne beği

Hepsi de gizli tutar içindeki dileği

Bir de açığa vurmaz derinlerde beslenen

İçerde saklı duran şeytan ile meleği

 

Gurebanın ümidi yokluğuna denk gelir

Yüzüne hüzünlerden kederlerden renk gelir

Tek gidecek buradan çünkü bura tek gelir

Unutmaz bekler durur o mukadder gerçeği

 

Takatin varsa yürü bir gün bulunmaz olur

Avuçlarında kalan belki bir niyaz olur

Varlığına güvenme elbet o da az olur

Yalnızca yazan bilir o meçhul geleceği

 

Gene de ye’se düşme yan ey gönül yan diye

Yalnız musibet inmez gökten yere hediye

Harap hanen dönüşür bir yüce kâşâneye

Bak ki kapına gelmiş bir demet kır çiçeği

 

Artunç İskender