Karanlık / Ahmet Haşim’e Tahmis / Bicahi Esgici

 Sevda hasrete olunca bende

Afitab çekilip akşam çökünce

Tevahhuş dolar içime benim

   Aşkın bu karanlık gecesinde

   Bülbül yine vahşi müterennim

 

Mihânım mecâlimden muallâ

Takrib-i inhimamdır her adım

Bir benmiyim mihnete mübtelâ

   Mecnûn’u terk etti mi Leylâ

   Vahşî sesi firkat sesi sandım.

 

Heyhat hab-ı gafletten uyandım

Afitab çekilip akşam çökünce

   Aşkın bu karanlık gecesinde,

   Hicrânımı duydum, seni andım,

   Firkatzede bülbül gibi yandım.

  Bicahi Esgici

 afitab: güneş

bende: bağlanmış olan. köle, esir

firkat: ayrılık, firak, hasret

firkatzede: ayrılmış, ayrılık çeken

hicrân: ayrılık; unutulmaz acı, keder

inhimam: ihtiyarlama, yaşlanma

mihân: mihnetler, sıkıntılar

mecâl: güç, kuvvet, takat

mihnet: zahmet, eziyet, dert, Belâ

muallâ: yüce, yüksek

müptelâ: düşkün, tutulmuş

müterennim: terennüm eden, güzel sesle yavaş yavaş şarkı söyleyen

takrib: yaklaşma, yaklaştırma

tevahhuş: yalnızlıktan korkma, ürkme.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~