Bülbül / Ahmet Haşim’e Tahmis / Bicahi Esgici

 Sakin gece uyurken derinde

Mazisini terkeylemiş gönül

Uyuyorken kendi kaderinde

   Bir gamlı hazânın seherinde,

   Isrâra ne hâcet yine bülbül

 

Şikest kalpler sonsuz kederinde

Ya ak ab-ı ateşîn ya dökül

Kalma o sâgarın derin yerinde

   Bil kalbimizin bahçelerinde,

   Cân verdi senin söylediğin gül.

 

Sana muntazır daha çok ferdâ

Nâr-ı firakdan kalan ancak kül

Lâkin hayata etmiş de vedâ

   Savrulmada gül şimdi havada,

   Gün doğmada bir başka ziyâda.

 Bicahi Esgici

 ateşîn: ateşli, canlı, ateşten

ferdâ: yarın

firak: ayrılık, ayrılma

hazân: sonbahar

muntazır: intizâr eden, gözleyen, bekleyen

nâr: ateş, od

sâgar: kadeh

şikest: kırılmış, kırık

ziyâ: ışık, aydınlık

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~