Zalim Haznedar

Padişahın birinin bir haznedarı vardı
Maliye yani para işlerine bakardı

İşinde iyiydi de vergi toplamak için
Durmadan insanların canlarını yakardı

Bilgeler demişler ki “yaranmak için kul’a
Halık’ı gücendirme ! sonra o kulu sana

Musallat ediverir perişan eder seni”
Ya bunu duymamıştı ya önemsememişti

Mazlumların âh’ları zalimleri yakar da
Bunu yapamaz ateş kurumuş yapraklara

Bazıları sanır ki üstün hayvandır aslan
Hayvanların âdisi zavallı karakaçan

Hâlbuki garip eşek yük çeker işe yarar
Aslansa zararlıdır adam bile paralar

Eşek öküz ve katır yük taşıyan her hayvan
Hayırlıdır mahlûku inciten insanlardan

Sonunda o padişah bu zalimi azletti
Yaptığı zulümleri işkenceyle ödetti

Sonra öldürttü onu bakmadı feryadına
Rastlamaz oldu kimse o zalimin adına

Halkı memnun etmeyen asla iflah olamaz
Sultanın rızasını kimse böyle bulamaz

Hakkın merhametine lâyık olmak istersen
Daima iyilik et yarattıklarına sen

Zulüm gören birisi ardından şöyle dedi
“Kolun kuvvetli idi makamın yüksek idi

Halkın malını cebren çekip aldın elinden
Elbette görecektin böyle akıbeti sen”

İri kemik parçası geçse de boğazından
Gider mideni yırtar seni eder perişan

Laedri
Kaynak : Gülistan, Sadi-i Şirâzî