Laedri / Manzum Masal / Kaçak Köle

Durumundan usanmış kaçtı gitti bir köle

Emir çıktı ve asker düştü hemen peşine

 

Padişah kölesiydi yâni ağırdı suçu

Aradan çok geçmeden bulundu ve tutuldu

 

Eli kolu bağlandı getirildi huzura

Sonra mahkemesine çabucak geldi sıra

 

Vezirlerden birinin köleye garezi var

Belki de bu sebepten köle etmişti firar

 

Vezir dedi: “Sultanım çok büyük bunun suçu

Kendi hakkınız için affetseniz de onu

 

Diğer kölelere de kötü örnek olacak

Affınızı işiten köle hemen kaçacak

 

Bu sebeple suçlunun idamı icabeder

Yoksa bu âdet olur sonsuza kadar gider”

 

“Konuş” denince suçlu başını koydu yere

Aslında pek bilgili ve akıllıydı köle

 

Dedi ki “Padişahım, efendimsin sen benim

Sen ne dersen kabulüm çünkü senin kölenim

 

Sultanın karşısında ne diyebilir köle

Elbette ki boynunu büker efendisine

 

Her ne olursa olsun hükmüne razıyım ben

Şikâyetim olamaz lûtfettiğin nimetten

 

Yıllardır ekmeğini yiyorum inkârım yok

Emrinde güvendeyim sırtım pektir karnım tok

 

Bir şey var ki söylemem lazım gelir gitmeden

Yedirdiğin ekmeği inkâr edemem ki ben

 

O ekmek hakkı için seni uyarmalıyım

Böyle infaz edersen üstünde kalır kanım

 

Yoksa hesap gününde müşkül olur sualin

Elin kanlı olunca perişan olur halin

 

Bundan kaçınmak için kanuna uymak lazım

Adaletin sesini her zaman duymak lazım”

 

Bu sözlere padişah hayret etmişti biraz:

“Nasıl olabilir ki kanuna uygun infaz?”

 

Diye sordu köleye almak için fikrini;

Köleyse gayet sakin arz etti teklifini:

 

“İzin ver öldüreyim ben şu hadsiz veziri

Sen de kısas uygula ferman eyle katlimi

 

Böylece öldürülmem uygun olur kanuna

Kan borcuyla çıkmazsın Allah’ın huzuruna”

 

Teklif akla yakındı uygulanabilirdi,

Padişah vezirine dönüp sordu fikrini:

 

“Sen ne diyorsun buna; olabilir mi sence?”

Can pazarı veziri getirmişti kendine

 

İlk sözünden vazgeçti bayrağını indirdi

Kendi canını nasıl feda edebilirdi:

 

“Padişahım muhterem babanızın kabrinin

Sadakası olarak bu köleyi affedin

 

Haramzade olsa da akıllanmıştır biraz

Bu korku ona yeter eminim tekrarlamaz

 

Düşünmeden konuştum ettim büyük bir hata

Bütün kabahat bende ne demişti hükema?

 

Onlar şöyle dediler: taş atanlara karşı

Kavgaya girme sakın kaybedersin savaşı

 

Sonra bir taş da gelir senin kafanı yarar

Düşünmeden kavgaya atılmak akla zarar

 

Düşmana ok atarken kendin güvende misin?

Biraz düşün ki sen de onun hedefindesin”

 

Laedri