Nesir Defteri / Samiha Ayverdi / Çeşnicibaşı

Çeşnicibaşı

Babamın arkadaşları içinde, Ali Nusret Bey isimli nâzik, zarif, şiir ve edebiyâta âşinâ bir yüzbaşı vardı.

Cenap Şahabettin’in küçük kardeşi olan bu yüzbaşı, ağabeyinin sanat durağına erişememiş olmakla beraber, zaman zaman gazete ve mecmûalarda şiirleri neşredilip bir de kitabı basılmış olduğundan, arkadaşları arasında şâir Ali Nusret diye anılırdı.

Devamını Oku