Künye

Sahibi Ve Yazı İşleri Müdürü

Mehmet Sait Karaçorlu

İletişim

ahenkdergisi@gmail.com

mskposta@gmail.com

mskposta@hotmail.com

Üç Ayda Bir Yayınlanır

Edebiyat Fikir ve Kültür Dergisi

ISSN:1308-3732