Saçların

-Çok Sevgili Mehmet Halit'e- Saçların dökülsün açık göğsüne Mermer üzerinden geçen su gibi Bir ince...

Kün Fe Yekün

Müzik, tarih boyunca birçok İslam Alimi’nin ve düşünürün üzerinde fikir ayrılıkları yaşadığı bir konu...
Sayfa 2 / 3