Editörden / Yek-ahenk

Malum olduğu üzere “yek” bir demektir, “ahenk” ise sesler veya renkler arasında uyum manasınadır. Nereden bakarsak bakalım tamlama illetlidir....
Sayfa 2 / 10