Algı Oyunları / Ahmet Saim

1923 yılının Kasım ayı. Almanya 1. Dünya savaşından yenik çıkmış, bir yandan düşük vergi gelirleri ve bir yandan da galip devletlerin tazminat...
Sayfa 3 / 7