Fatih Öz / Beklediğim

İskelenin köşesindeki kafeteryada, buğulu pencerelerden birinin önündeki ahşap masada oturuyorlardı. İskeleye yanaşan vapurun ışığı, beyaz masa...

Şiir Defteri

Gazel Senin gibi güzelim bî-vefâ mı var yokdur Cihânda itmediğin bir cefâ mı var yokdur Misâl-i şâne eğer çâk çâk olur sende Kemend-i...

Editörden / Yek-ahenk

Malum olduğu üzere “yek” bir demektir, “ahenk” ise sesler veya renkler arasında uyum manasınadır. Nereden bakarsak bakalım tamlama illetlidir....
Sayfa 4 / 12