Yayınlar I

Ayasofya Şadırvan
Şairini Arayan

Hazreti Peygamberi Öven Şiirler
Kitabeler
Felaket Seneleri
Manzum Kırk Hadis
Hilye-i Enbiya
Hayal İlmi
Tarih Lügati
Gözleri Açılan Adam
Kafkas Yollarında
Belagat / Ali Nazıma
İstanbul’un İçyüzü

Amak-ı Hayal
Yolcu
Saadet-i Dünya
Lİsan-ı Osman,
Cuma Mektupları
Coşkun Yüksel Hikayeleri